Sale!

Mini คัมภีร์ Entrance กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา O-net ม.4-5-6

125.00฿

เหมาะสำหรับทบทวนก่อนสอบสอบตรง และสอบเข้ามหาลัย

รหัสสินค้า: Nile857 หมวดหมู่: , , , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

    “Mini คัมภีร์ Entrance กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา   O-net ม.4-5-6” โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด ชัดเจน และมีการสรุปประเด็นเป็นช่วงๆ มีตัวอย่างแนวคิดของแต่ละหัวข้อ และเพิ่มความเข้าใจมากขึ้น โดยแนวการคิดมีการวางเป็นลำดับขั้นตอนอีกทั้งยังมีแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย แนวข้อสอบท้ายบท เพื่อทดสอบความเข้าใจของนักเรียนเอง และจะทำให้นักเรียนได้เห็นแนวข้อสอบ เพื่อไปประยุกต์ในการเรียนต่อไปได้ เหมาะสำหรับทบทวนก่อนสอบ สอบตรง ระบบ Admissions โควตา และสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ

สารบัญ

บทที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
– ระบบนิเวศ
– ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกัน
– วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ ฯ
บทที่ 2 การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
– เซลล์และทฤษฎีเซลล์
– องค์ประกอบของเซลล์
– การลำเลียงสารผ่านเซลล์ ฯ
บทที่ 3 ภูมิคุ้มกันของร่างกาย
– เซลล์เม็ดเลือดขาว
– ระบบน้ำเลี้ยง
– กลไกการสร้างภูมิคุ้มกันจำเพาะของร่างกาย ฯ
บทที่ 4 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
– ลักษณะทางพันธุกรรม
– การค้นพบกฏการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
– พันธุกรรมของหมู่เลือด ฯ
บทที่ 5 ความหลากหลายทางชีวภาพ
– อาณาจักรสัตว์
– อาณาจักรพืช
– อาณาจักรฟังไจ ฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9786162011399 (ปกอ่อน) 328 หน้า
ขนาด : 145 x 210 x 16 มม.
น้ำหนัก : 370 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์ : 3/2011