จัดส่งสินค้าและเวลาส่งสินค้า

จัดส่งมี 2 ช่องทาง

1 ขนส่งไปรษณีย์ อัตราขนส่งตามระยะทางของอัตราขนส่งภาครัฐ

2 ขนส่ง เอกชน Kerry อัตราขนส่งตามระยะของอัตราขนส่งภาคเอกชน