Sale!

Fast-Track TOEIC Reading

295.00฿

ทบทวน-ทดสอบ New TOEIC Tests ส่วน Reading ทั้งหมด รวมเทคนิคและขั้นตอนในการทำข้อสอบ Reading ได้อย่างรวดเร็วแบบ Fast-Track เจาะลึกข้อสอบ Incomplete Sentences Text Completion และ Reading comprehension

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

    “Fast-Track TOEIC Reading” เน้นส่วน Reading ทั้งหมด คือ Incomplete Sentence Text Completion และ Reading Comprehension โดยได้รวบรวมเนื้อหาสาระต่างๆ ไว้อยางครบถ้วน จัดแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 Parts คือ Part 1 การทบทวน New TOEIC Reading มีการทบทวนเนื้อหาการอ่านต่างๆ พร้อมการทดสอบและเฉลยในแต่ละเรื่อง Part 2 รวมข้อสอบ New TOEIC Reading ทั้งหมดพร้อมเฉลยประกอบคำอธิบายอย่างละเอียด ทั้งส่วนของ Incomplete Sentences Text Completion และ Reading Comprehension

สารบัญ

Part 1 : ทบทวน New TOEIC Reading ทบทวน Incomplete Sentences-Text Completion
– ตัวอยย่างข้อสอบ Incomplete Sentences
– Sample Test 1- เฉลยอธิบาย
– Sample Test 2- เฉลยอธิบาย
– ตัวอย่างข้อสอบ Text Completion
– Sample Test 1- เฉลยอธิบาย
ฯลฯ

Part 2 : รวมข้อสอบ New TOEIC Reading Tests 1-5
– New TOEIC Reading Tests 1- เฉลยอธิบาย
– New TOEIC Reading Tests 2- เฉลยอธิบาย
– New TOEIC Reading Tests 3- เฉลยอธิบาย
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9786165470698 (ปกอ่อน) 328 หน้า
ขนาด : 184 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก : 585 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ ที.จี.อาร์.อี, ศูนย์หนังสือ
เดือนปีที่พิมพ์ : 2015