Sale!

Biology

550.00฿

วิชาชีววิทยาจัดเป็นวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา รวมไปถึงนิสิตนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชศาสตร์

มีสินค้าอยู่ 50

รหัสสินค้า: nile122 หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญทั้งความรู้พื้นฐานและเนื้อหาที่ใช้สำหรับในการต่อยอดทางด้าน…ชีววิทยา เหมาะสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา และนักเรียนที่เตรียมตัวสอบแข่งขันในระดับต่างๆ อาทิ สอวน. ชีวิทยารอบแรก หรือ การสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสาขาชีววิทยาโดยตรง หรือในสาขาวิทยาศาสตร์สาธารณสุขกลุ่มต่างๆ นอกจากนี้ ยังเหมาะกับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเพิ่มเติมทางด้านชีววิทยาอีกด้วย

สารบัญ

หน่วยที่ 1 ชีวเคมีและชีววิทยาของเซลล์ (Biochemistry and Biology)
หน่วยที่ 2 โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์ (Animal Structure and Function)
หน่วยที่ 3 โครงสร้างและหน้าที่ของพืช (Plant Structure and Function)
หน่วยที่ 4 การแบ่งเซลล์และหลักพันธุศาสตร์ (Cell Division and Principles of Genetics)
หน่วยที่ 5 วิวัฒนาการ (Evolution)
หน่วยที่ 6 ความหลากหลายทางชีวภาพ (ฺBiodiversity)
หน่วยที่ 7 พฤติกรรมสัตว์และหลักนิเวศวิทยา (Animal Behavior and Principles of Ecology)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9786164230705 (ปกอ่อน) 580 หน้า
ขนาด : 207 x 296 x 32 มม.
น้ำหนัก : 1260 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ ศุภณัฐ ไพโรหกุล
เดือนปีที่พิมพ์ : 9/2016