Sale!

Achieve TOEFL iBT with MP3 CD +MP3 CD

490.00฿

เรียบเรียงเนื้อหาไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบทั้ง 4 ส่วน พร้อมเทคนิค กลยุทธ์ในการทำข้อสอบ และเจาะลึกข้อสอบแต่ละส่วนอย่างละเอียด

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นตามการสอบ “TOEFL iBT” รูปแบบใหม่ คือ Internet-Based Test (iBT) โดยได้เรียบเรียงเนื้อหาไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทั้ง 4 ส่วน คือ Reading Listening Speaking และ Writing พร้อมเทคนิคกลยุทธ์ในการทำข้อสอบ เจาะลึกข้อสอบข้อสอบแต่ละส่วนอย่างละเอียด พร้อมรวบรวมศัพท์ TOEFL iBT ที่ออกสอบบ่อยๆ ตั้งแต่ A-Z เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

Part 1 : ความรู้เกี่ยวกับการสอบ TOEFL iBT
– รูปแบบการสอบ TOEFL iBT
– ความแตกต่างระหว่างข้อสอบ TOEFL iBT, CBT และ PBT
– การสมัครสอบ TOEFL iBT
ฯลฯ

Part 2 : ทบทวน-ทดสอบส่วนต่างๆ ข้อสอบ TOEFL iBT
– ทบทวนส่วนการอ่าน TOEFL iBT Reading Review
– ทบทวนส่วนการฟัง TOEFL iBT Listening Review
– ทบทวนส่วนการพูด TOEFL iBT Speaking Review
ฯลฯ

Part 3 : Achieve TOEFL iBT Actual Tests
– เฉลย Achieve TOEFL iBT Actual Tests
– Achieve TOEFL iBT Supplement

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9786165470582 (ปกอ่อน) 320 หน้า
ขนาด : 185 x 259 x 18 มม.
น้ำหนัก : 625 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ ที.จี.อาร์.อี, ศูนย์หนังสือ
เดือนปีที่พิมพ์ : 2013