Sale!

360 Concepts in Biology Part 1

260.00฿

สรุปชีววิทยาสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย และการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

รหัสสินค้า: Nile478 หมวดหมู่: , , , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

    ชีววิทยาเป็นหนึ่งในสาขาทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งภายในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้เรียบเรียงเนื้อหาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เชื่อมโยงกับเนื้อหาที่สำคัญในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อช่วยลดความแตกต่างของความรู้ และศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวเลข 360 ที่ผู้เขียนนำมาใช้ตั้งชื่อหนังสือ “360 Concept in Biology” มีที่มาจากรูปวงกลม ซึ่งมีมุม 360 องศา เปรียบได้กับการอ่านชีววิทยาที่ครบรอบด้าน โดยเนื้อหาและภาพประกอบในแต่ละหัวข้อ (Concept) สรุปสาระสำคัญทั้งพื้นฐานและการประยุกต์ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งภาพประกอบที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาจะเปิดมิติใหม่ให้ผู้อ่านเชื่อมโยงเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น!

สารบัญ

Chapter 1 : Introduction to Biology
Chapter 2 : The Cell
Chapter 3 : Cell division
Chapter 4 : Biomolecule
Chapter 5 : Basic Metabolism
Chapter 6 : Cellular Respiration
Chapter 7 : Photosynthesis
Chapter 8 : Basic of animal anatomy
Chapter 9 : Digestive system
Chapter 10 : Circulatory system
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9786164409804 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาด : 188 x 261 x 13 มม.
น้ำหนัก : 460 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ : กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ เทพชัย โชติมณี
เดือนปีที่พิมพ์ : 9/2017