Sale!

เทคนิคทำโจทย์คณิตทีละเรื่อง : เชต

110.00฿

หลักคณิตศาสตร์ที่ต้องรู้ก่อนสอบ และเทคนิคทำโจทย์ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2530-ปัจจุบัน สำหรับเตรียมสอบ ม.4-5-6, เข้ามหาวิทยาลัยรับตรง, PAT 1, PAT 3, TCAS, 9 วิชาสามัญ

มีสินค้าอยู่ 50

รหัสสินค้า: nile246 หมวดหมู่: , , , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

    “เทคนิคทำโจทย์คณิตทีละเรื่อง : เชต” เป็นเนื้อหาหนึ่งในรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญเกี่ยวกับเซต เอกภพสัมพัทธ์ สับเซตและเพาเวอร์เซต แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ การดำเนินการของเซตและจำนวนสมาชิกของเซตจำกัด มีตัวอย่างครบทุกหัวข้อจากง่ายไปสู่ยาก อ่านเข้าใจง่าย แบบทดสอบแบบปรนัย-อัตนัย ที่หลากหลาย เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ Math Skills Test กว่า 100 ข้อ ที่แปลกใหม่พร้อมเฉลยละเอียด เหมาะสำหรับเตรียมสอบ ม.4-5-6, เข้ามหาวิทยาลัยรับตรง, PAT 1, PAT 3, TCAS และ 9 วิชาสามัญ

สารบัญ

บทที่ 1 เซต
บทที่ 2 เอกภพสัมพัทธ์
บทที่ 3 สับเซตและเพาเวอร์เซต
บทที่ 4 แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์
บทที่ 5 การดำเนินการของเซต
บทที่ 6 จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด

Math Skills Test เรื่อง เซต
– ตัวอย่างข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง เซต

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9786164000599 (ปกอ่อน) 296 หน้า
ขนาด : 185 x 260 x 11 มม.
น้ำหนัก : 345 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ ธรรมบัณฑิต, หจก.สนพ.