Sale!

เฉลยข้อสอบ O-NET A-NET สายวิทย์

60.00฿

เฉลยข้อสอบ O-NET A-NET สายวิทย์

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือคู่มือ เฉลยข้อสอบ O-NET, A-NET สายวิทย์ เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจทั่วไปได้เห็นแนวข้อสอบที่จัดทำโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) รวมทั้งได้จัดทำเฉลยแนวข้อสอบไว้ เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สนใจทั่วไปได้ทราบแนวทางของข้อสอบที่จะมีขึ้นในปีต่อ ๆ ไป รวมทั้งได้นำเสนอวิธีคิด วิเคราะห์ พร้อมคำอธิบาย จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้เตรียมตัวสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และ (A-NET) เพื่อสมัครสอบในสถาบันอุดมศึกษาในระบบแอดมิสชั่นต่อไป

สารบัญ

O-NET
– เฉลยวิชาภาษาไทย (01)
– เฉลยวิชาสังคมศึกษา (02)
– เฉลยวิชาภาษาอังกฤษ (03)
– เฉลยวิชาคณิตศาสตร์ (04)
– เฉลยวิชาวิทยาศาสตร์ (05)
A-NET
– เฉลยวิชาภาษาอังกฤษ 1 (13)
– เฉลยวิชาคณิตศาสตร์ 2 (14)
– เฉลยวิชาวิทยาศาสตร์ 2 (15)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9742056935 (ปกอ่อน) 30 หน้า
ขนาด : 190 x 260 x 6 มม.
น้ำหนัก : 190 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
สำนักพิมพ์ แม็ค, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์ : 2006