Sale!

หอยทากบก ทรัพยากรชีวภาพที่ทรงคุณค่าแห่งราชอาณาจักรไทย (ปกแข็ง)

795.00฿

ถ่ายทอดความรู้พื้นฐานด้านทรัพยากรหอยทากของไทย เพื่อให้ความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์แล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิจัยที่ต้องการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมความรู้ที่สำคัญของ “หอยทากบก” ในรูปแบบ Encyclopedia เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับนิยามและรากศัพท์แห่งมอลลัส การจัดจำแนกไฟลัมมอลลัสกา กำเนิดและประวัติ วิวัฒนาการ บทบาทและผลกระทบต่อมนุษย์ในเชิงเศรษฐกิจและการแพทย์ การเก็บตัวอย่างและเทคนิคการศึกษา การจำแนกและชีววิทยาของหอยฝาเดียว ลำดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์และหลักฐานทางโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับเปลือกหอยในประเทศไทย หอยทากบกมีฝาปิด หอยทากบกมีปอด โดยในเล่มได้ให้ข้อมูลละเอียด พร้อมตัวอย่าง และภาพประกอบชัดเจน เข้าใจง่าย ท้ายเล่มยังมีดัชนีชื่อสกุลและชื่อวิทยาศาสตร์ให้ค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในไฟลัมมอลลัสกา
บทที่ 2 การเก็บตัวอย่างหอยทากบกและเทคนิคการศึกษา
บทที่ 3 ลักษณะสัณฐาน การจัดจำแนก และชีววิทยาทั่วไปของหอยฝาเดียว
บทที่ 4 ประวัติการศึกษาและการค้นพบ
บทที่ 5 หอยทากบกมีฝาปิด “Prosobranch”
บทที่ 6 หอยทากบกมีปอด “Pulmonata”
เอกสารอ้างอิง
ดัชนีชื่อสกุลและชื่อวิทยาศาสตร์

คำนิยม
หนังสือ “หอยทากบก ทรัพยากรชีวภาพอันทรงคุณค่าแห่งราชอาณาจักรไทย” เล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการนำผลงานวิจัย ที่มีศาสตร์ตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ปัญหา เป็นหัวหน้าโครงการ ได้ค้นพบหอยทากในประเทศไทยมากว่า 600 สปีชีส์ เป็นสปีชีส์ใหม่ของโลกถึง 125 สปีชีส์ มีผลงานวิชาการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเกือบ 100 เรื่อง นอกจากนั้นได้สร้างผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากเมือกหอยทากภายใต้ชื่อการค้า สเนล เอส โดยบริษัท สยามสเนล จำกัด ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลและได้รับรางวัลเหรียญทองจากการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ในระดับนานาชาติหลายรางวัล หนังสือเล่มนี้ นอกจากจะเน้นการถ่ายทอดความรู้พื้นฐานด้านทรัพยากรหอยทากของไทย เพื่อให้ความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์แล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิจัยที่ต้องการนำผลงานวิจัยไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีความภาคภูมิใจในผลงานของคณะนักวิจัยหอยทากจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีความมานะบากบั่นจนก้าวไปสู่การมองเห็นปรัชญาของการทำวิจัยอย่างลึกซึ้ง และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นพัฒนาการที่เข้มข้นยิ่งกว่านี้อีกในเวทีโลกที่ สกว. พร้อมให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธุ์ จิตต์พิมลมาศ– ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9786164170636 (ปกแข็ง) 288 หน้า
ขนาด : 174 x 252 x 22 มม.
น้ำหนัก : 820 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : คละสี
ชนิดกระดาษ : กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์ สนับสนุนการวิจัย, สนง. กองทุน
เดือนปีที่พิมพ์ : 7/2018