Sale!

นักสืบสายน้ำ : คู่มือสัตว์ลำธาร

275.00฿

คู่มือง่าย ๆ เพื่อรู้จักแมลง ปลา นก ฯลฯ ที่พึ่งพาสายน้ำ

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

    สายน้ำของเราสดใสหรือเจ็บป่วยอย่างไร มาเปิดโลกกว้างกับสรรพชีวิตในลำธารและบ้านของมัน ให้มันบอกเราว่าสุขสบายดีไหม ถ้ามีปัญหาจะได้แก้ไขได้ทัน ถ้าดีอยู่แล้วจะได้ดูแลให้ดีต่อไป หนังสือ “นักสืบสายน้ำ : คู่มือสัตว์ลำธาร” เล่มนี้ จะช่วยติดอาวุธให้เราเป็นนักสืบสายน้ำ ผู้ตรวจสุขภาพ ดูแลสายน้ำ และทำความรู้จักสัตว์ลำธาร อาทิ แมลงน้ำจืดขนาดเล็ก ปลา นก และสัตว์อื่น ๆ ที่พึ่งพาสายน้ำ พร้อมข้อมูลพื้นฐาน ลักษณะเด่น และรูปประกอบ เพื่อใช้ตรวจสุขภาพสายน้ำ

นับเป็นเครื่องมือสําคัญสําหรับเสริมการเรียนการสอนในเชิงสํารวจสืบค้น ศึกษาหาความรู้ ทําความเข้าใจ และเฝ้าระวังรักษาลําน้ำท้องถิ่นด้วยตัวเอง รวมทั้งฝึกให้เด็กเรียนรู้ คิดเองทําเป็น อันเป็นพื้นฐานที่นําไปสู่ความตระหนักในคุณค่าและการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

สารบัญ

– สัตว์เล็กน้ำจืด
– แมลง
– สัตว์มีกระดอง
– หอย
– หนอนและปลิง
– ปลา
– นก
– สัตว์ชายน้ำ & สัตว์ประจำสายน้ำอื่นๆ
– หิ่งห้อย
– สัตว์เลื้อยคลาน
– สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
– สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9789747076356 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด : 140 x 186 x 11 มม.
น้ำหนัก : 295 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์ โลกสีเขียว, มูลนิธิ
เดือนปีที่พิมพ์ : 12/2018