Sale!

ติวโจทย์ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

165.00฿

เพื่อเตรียมสอบเข้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 7 สาขาวิชา สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน ภูมิสถาปัตยกรรม INDA สถาปัตยกรรมไทย ออกแบบอุตสาหกรรม ผังเมือง

รหัสสินค้า: Nile686 หมวดหมู่: , , , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ “ติวโจทย์ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงใหม่)” เล่มนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในทุกสาขาวิชาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2529-ปัจจุบัน พร้อมแนวข้อสอบ สอบตรงแลพโควตา ทั้งหมดกว่า 1,000 ข้อ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (วาดรูป) พร้อมมีเฉลยข้อสอบอย่างละเอียด เหมาะสำหรับเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบรับตรงและระบบ Admissions (PAT 4) และเตรียมสอบเข้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 7 สาขาวิชา สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน ภูมิสถาปัตยกรรม INDA สถาปัตยกรรมไทย ออกแบบอุตสาหกรรม และผังเมือง

สารบัญ

บทที่ 1 องค์ประกอบศิลป์
บทที่ 2 หลักการเขียนแบบเบื้องต้น
บทที่ 3 ภูมิสถาปัตยกรรมและการออกแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อน
บทที่ 4 โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม
บทที่ 5 สถาปัตยกรรมไทย
บทที่ 6 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย
บทที่ 7 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตก
บทที่ 8 การวิเคราะห์และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการออกแบบ
บทที่ 9 ความรู้รอบตัวในศิลปะ สถาปัตยกรรมทั่วไป
บทที่ 10 ทักษะการแก้ปัญหาการออกแบบในการวาด
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9786162373497 (ปกอ่อน) 496 หน้า
ขนาด : 186 x 260 x 23 มม.
น้ำหนัก : 875 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : คละสี
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.