Sale!

ดิน น้ำ ลม ไฟ : ธาตุ จักรวาล พิษภัย จากมุมมองของมนุษย์ศาสตร์

290.00฿

รวมบทความจาก การประชุมวิชาการระดับชาติเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 6

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

    “ดิน น้ำ ลม ไฟ : ธาตุ จักรวาล พิษภัย จากมุมมองมนุษยศาสตร์” เป็นหนังสือรวมบทความที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับโลก ในมิติและลักษณะที่แตกต่างหลากหลาย หัวข้อต่างๆ ได้แก่ “ธาตุ จักรวาล ความกลมกลืน”  “ความเป็นคน ความเป็นสัตว์”  “ตัวตน เรื่องเล่า การเยียวยา” และ “โลกเรา โลกอื่น” แสดงให้เห็นทิศทางของวิชาการมนุษยศาสตร์ไทยร่วมสมัย ที่ให้ความสำคัญกับมิติทางการเมืองและสังคม ด้วยหวังจะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์และโลก อีกทั้งพัฒนาแนวการวิเคราะห์จากปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม กับประสบการณ์ภัยพิบัติในสังคมร่วมสมัย

สารบัญ

– ธาตุ จักรวาล ความกลมกลืน
– ความเป็นคน ความเป็นสัตว์
– ตัวตน เรื่องเล่า การเยียวยา
– โลกเรา โลกอื่น

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9789743159091 (ปกอ่อน) 512 หน้า
ขนาด : 145 x 211 x 30 มม.
น้ำหนัก : 590 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ ศยาม, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์ : 8/2015