Sale!

งานเครื่องยนต์เล็ก

105.00฿

ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

    “งานเครื่องยนต์เล็ก” เล่มนี้ ได้รวบรวมใบงานที่มีเนื้อหาครอบคลุมขั้นตอนปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาและบริการเครื่องยนต์เล็กเบนซิน 2 จังหวะ เครื่องยนต์เล็กเบนซิน 4 จังหวะ และเครื่องยนต์เล็กดีเซลไว้ทั้งหมด ได้แก่ ระบบสตาร์ต ระบบระบายความร้อน ระบบจุดระเบิด ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบควบคุมความเร็ว และการตรวจสภาพชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ ประกอบด้วยจุดประสงค์ ขั้นตอน และผลสรุปจากการปฏิบัติงาน เหมาะสำหรับใช้ในการเรียนการสอนนักศึกษาระดับ ปวช. สาขาช่างยนต์ และใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานสำหรับช่างยนต์ และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการใช้งานเครื่องยนต์เล็กให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สารบัญ

หน่วยที่ 1 งานถอด-ประกอบ ตรวจสภาพ และบริการเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 2 จังหวะ
หน่วยที่ 2 งานถอด-ประกอบ ตรวจสภาพ และบริการเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน 4 จังหวะ
หน่วยที่ 3 งานถอด-ประกอบ ตรวจสภาพ และบริการเครื่องยนต์เล็กดีเซล

คำนิยม
หนังสือ “งานเครื่องยนต์เล็ก” มีเนื้อหาครอบคลุมเครื่องยนต์เล็กเบนซินและดีเซล ดังนั้นจึงเหมาะะที่จะใช้ศึกษาหาความรู้ในด้านปฏิบัติได้เป็นอยางดี อีกทั้งอาจารย์ผู้จัดทำหนังสือเล่มนี้ ยังมีความรู้และประสบการณ์ในด้านการสอนวิชางานเครื่องยนต์เล็กโดยตรงอุดม ไชยเดชาธร– ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9786160821723 (ปกอ่อน) 232 หน้า
ขนาด : 170 x 220 x 10 มม.
น้ำหนัก : 330 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์ : 2014