Sale!

คัมภีร์สอบตรง นิติศาสตร์ Themizlaw

190.00฿

Update ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน ตรงแนวข้อสอบจริงมากที่สุด เฉลยตามแนวคำพิพากษาของศาลฎีกา เริ่มต้นด้วยการทำแบบฝึกหัดได้เลย เพราะเฉลยข้อสอบทุกข้อ อธิบายเนื้อหาไว้อย่างครบถ้วนแล้ว

มีสินค้าอยู่ 50

รหัสสินค้า: Nile244 หมวดหมู่: , , , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์ ด้วยแบบฝึกหัดอิงแนวข้อสอบจริง ประกอบไปด้วยข้อสอบ 2 ส่วน คือ 1. ข้อสอบความสามารถในการใช้เหตุผลทางกฎหมาย และ 2. ข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย เฉลยตามแนวคำพิพากษาของศาฎีกา โดยใช้วิธีอธิบายเนื้อหากฎหมายประกอบที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในส่วนเฉลย เพื่อเป็นการทบทวน โดยฉบับปรับปรุงนี้ได้มีการเพิ่มแนวข้อสอบวิชานิติศาสตร์ 1 สำหรับเตรียมสอบเฉพาะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไว้ท้ายเล่มอีกด้วย

สารบัญ

เจาะลึก!!! ภาพรวมข้อสอบวิชากฎหมาย
– ชุดข้อสอบ Pre-Test / เฉลย…
– ชุดข้อสอบ เสริมประสบการณ์ ชุดที่ 1 / เฉลย…
– ชุดข้อสอบ เสริมประสบการณ์ ชุดที่ 2 / เฉลย…
– ชุดข้อสอบ เสริมประสบการณ์ ชุดที่ 3 / เฉลย…
– ชุดข้อสอบ เสริมประสบการณ์ ชุดที่ 4 / เฉลย…
– ชุดข้อสอบ เสมือนจริง ฉบับสมบูรณ์ ชุดที่ 1 / เฉลย…
– ชุดข้อสอบ เสมือนจริง ฉบับสมบูรณ์ ชุดที่ 2 / เฉลย…
– ชุดข้อสอบ เสมือนจริง ฉบับสมบูรณ์ ชุดที่ 3 / เฉลย…
– ชุดข้อสอบ เสมือนจริง ฉบับสมบูรณ์ ชุดที่ 4 / เฉลย…

แนวข้อสอบจริง สำหรับเตรียมตัวสอบวิชาเฉพาะของคณะนิติศาสตร์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9786162017674 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด : 186 x 260 x 13 มม.
น้ำหนัก : 490 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : 2 สี
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.