Sale!

คณิตศาสตร์ SMART-I

295.00฿

เตรียมสอบเข้าปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ (BBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รหัสสินค้า: Nile818 หมวดหมู่: , , , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือคณิตศาสตร์ SMART-I ของศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี เล่มนี้ได้รวบรวม และเรียบเรียงเนื้อหาสาระของข้อสอบในส่วนคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรงตามแนวการสอบที่ทางศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SMART Center @Thammasat) ได้จัดขึ้น เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อนับว่าเป็นหนังสือคณิตศาสตร์ SMART-I ได้คะแนนสูงตามเกณฑ์ที่เข้าศึกษาต่อได้ และสำหรับผู้ที่เตรียมสอบภาษาอังกฤษ SMART-I ควรหาหนังสืออังกฤษ SMART-I ของศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี ไว้ศึกษาเพิ่มเติมก็จะได้คะแนนสูงอีกวิชาหนึ่งด้วย

– ช่วยเพิ่มคะแนนคณิตศาสตร์ SMART-I ให้สูงขึ้น
– เจาะลึกข้อสอบคณิตศาสตร์ SMART-I อย่างละเอียด
– วิเคราะห์ให้เหตุผลในการตอบคำถามอย่าเป็นขั้นเป็นตอน
– รวบรวมเทคนิคและกลยุทธ์ในการทำข้อสอบคณิตศาสตร์ SMART-I พร้อมการหาคำตอบได้อย่างรวดเร็ว
– รวมข้อสอบคณิตศาสตร์ SMART-I พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

สารบัญ

Part I : คณิตศาสตร์ SMART-I Review
– บทที่ 1 เลขคณิต (Arithmetics)
– บทที่ 2 พหุนามและการแยกตัวประกอบ (Polynomial & Factoring)
– บทที่ 3 สมการและอสมการ (Equation & Inequation)
ฯลฯ

Part II : ทดสอบคณิตศาสตร์ SMART-I เฉลยพร้อมคำอธิบาย
– ทดสอบคณิตศาสตร์ SMART-I ชุดที่ 1-เฉลย
– ทดสอบคณิตศาสตร์ SMART-I ชุดที่ 2-เฉลย
– ทดสอบคณิตศาสตร์ SMART-I ชุดที่ 3-เฉลย
ฯลฯ

Part III : รวมข้อสอบคณิตศาสตร์ SMART-I พร้อมเฉลย
– ข้อสอบคณิตศาสตร์ SMART-I ชุดที่ 1-เฉลย
– ข้อสอบคณิตศาสตร์ SMART-I ชุดที่ 2-เฉลย
– ข้อสอบคณิตศาสตร์ SMART-I ชุดที่ 3-เฉลย
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9786165470452 (ปกอ่อน) 330 หน้า
ขนาด : 185 x 260 x 16 มม.
น้ำหนัก : 600 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ ที.จี.อาร์.อี, ศูนย์หนังสือ
เดือนปีที่พิมพ์ : 2012