Sale!

คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา

230.00฿

ช่วยให้การเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพที่ดี สามารถนำคณิตศาสตร์ไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนวิชาอื่น ๆ และประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตด้วยการคิดอย่างมีตรรกะ

รหัสสินค้า: Nile936 หมวดหมู่: , , , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

    “คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา” เล่มนี้ ช่วยให้ครูผู้สอนมีหนังสือเพื่อการค้นคว้าเพิ่มเติม ให้เห็นวิธีการวิเคราะห์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และให้เห็นเทคนิควิธีการคิดที่หลากหลาย เริ่มจากขั้นตอนการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ตามวิธีของ George Polya สาระการเรียนรู้ครอบคลุมคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เสนอวิธีสอน เทคนิคใหม่ ๆ ที่ช่วยในการคำนวณให้ง่าย สะดวก รวดเร็ว พร้อมกิจกรรมที่จะช่วยจุดประกายความคิดให้กับนักเรียนทางด้านความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา และการฝึกตรรกะ

สารบัญ

บทที่ 1 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
บทที่ 2 จำนวนเต็ม
บทที่ 3 เศษส่วน
บทที่ 4 ตัวประกอบของจำนวนนับ
บทที่ 5 ทศนิยม
บทที่ 6 สมการและการแก้สมการ
บทที่ 7 การวัดความยาว น้ำหนัก และปริมาตร
บทที่ 8 เรขาคณิต
บทที่ 9 เวลา
บทที่ 10 บทประยุกต์
บทที่ 11 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น
บทที่ 12 กิจกรรมคณิตศาสตร์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9786162582431 (ปกอ่อน) 0 หน้า
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ เดอะบุคส์, บจก.สนพ.