Sale!

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Development

130.00฿

เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป

รหัสสินค้า: Nile611 หมวดหมู่: , , , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

    “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Development” เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา เนื้อหาวิชาจึงมุ่งเน้นนำเสนอองค์ความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อวางรากฐานสำหรับการประกอบอาชีพ ที่กระชับ เข้าใจง่าย และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งเป็นผลมาจากการศึกษาค้นคว้าและประสบการณ์ของผู้เขียนเอง เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 2 รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 3 แนวทางการเลือกรูปแบบและวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 4 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 5 การพัฒนาภาวะผู้นำ และทีมงาน
บทที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
บทที่ 7 การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9786160826063 (ปกอ่อน) 152 หน้า
ขนาด : 170 x 220 x 10 มม.
น้ำหนัก : 250 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์ : 6/2016