Sale!

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

170.00฿

การวิเคราะห์งานและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

    รวบรวมความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับ “การจัดการทรัพยากรมนุษย์” ไม่ว่าจะเป็น การวิเคราะห์งานและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่องค์กร การบริหารสวัสดิการและผลประโยชน์ อุบัติเหตุและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รวมถึงแรงงานสัมพันธ์ และอีกหลากหลายเรื่องราว โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมตัวอย่าง และแบบทดสอบทบทวนความรู้ที่หลากหลาย เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน สำหรับนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ด้านการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 ภาพรวมการจัดการทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 2 การวิเคราะห์งาน
บทที่ 3 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 4 การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
บทที่ 5 การเริ่มต้นงาน
บทที่ 6 การฝึกอบรม
บทที่ 7 การพัฒนาอาชีพ
บทที่ 8 ตำแหน่งงาน
บทที่ 9 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
บทที่ 10 ค่าตอบแทน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9786160800667 (ปกอ่อน) 312 หน้า
ขนาด : 170 x 240 x 15 มม.
น้ำหนัก : 482 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์ : –/2002