Sale!

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

555.00฿

คู่มือเพื่อศึกษาโครงสร้างเเละการทำงาน ของร่างกายมนุษย์ ฉบับสมบูรณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือเพื่อศึกษาโครงสร้างและการทำงานของร่างกายมนุษย์ ละเอียดครบทุกระบบ พร้อมภาพประกอบขนาดใหญ่สี่สีทั้งเล่ม มีประโยชน์สำหรับใช้ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบพื้นฐานของร่างกายมนุษย์ที่มีโครงสร้างซับซ้อนยิ่งกว่าสิ่งประดิษฐ์ใดๆ ที่มนุษย์จะสรรค์สร้างขึ้นได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้เรารู้ว่าร่างกายเกิดขึ้นได้อย่างไร มีการดำเนินกิจกรรมอย่างไร ประกอบขึ้นจากอวัยวะและโครงสร้างพื้นฐานอะไรบ้าง และแต่ละส่วนมีกลไกการทำงานอย่างไร จึงทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข อีกทั้งยังมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่รอบตัวได้

นอกจากการศึกษาร่างการมนุษย์แบบองค์รวมแล้ว หนังสือเล่มนี้ยังมีแผนภาพแสดงโครงสร้างของอวัยวะต่างๆ ในแต่ละระบบอย่างชัดเจนและถูกต้องตามหลักกายวิภาคศาสตร์ อีกทั้งมีแผนภูมิและตารางซึ่งช่วยให้เข้าใจง่าย คำอธิบายประกอบซึ่งจะช่วยให้เข้าใจแนวคิดและทฤษฎีสำคัญทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ท้ายเล่มยังมีดัชนีเรียงตามลำดับพยัญชนะ ก-ฮ เพื่อช่วยให้ค้นหาและเข้าถึงเรื่องที่สนใจได้ง่ายขึ้น

สารบัญ

– ชีวิต
– ส่วนประกอบของร่างกายมนุษย์
– ระบบกระดูกเเละกล้ามเนื้อ
– เลือด
– ระบบไหลเวียนเลือด
– ระบบหายใจ
– ระบบย่อยอาหาร
– โภชนาการ
– การมองเห็น
– การได้ยิน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9786160411337 (ปกแข็ง) 196 หน้า
ขนาด : 123 x 299 x 15 มม.
น้ำหนัก : 895 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ : กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
เดือนปีที่พิมพ์ : 9/2012
ชื่อเรื่องต้นฉบับ Ei Gran Libro Del Cuerpo Humano (The Big Book of the Human Body )
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Parramon Paidotribo