Sale!

1000 ข้อสอบเข้ม วิทยาศาสตร์ ม.1-2-3 เตรียมสอบเข้า ม.4

160.00฿

หนังสือทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียบรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีโจทย์และเนื้อหาครบถ้วนตามตัวชี้วัด

มีสินค้าอยู่ 46

รหัสสินค้า: Nile254 หมวดหมู่: , , , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญ พร้อมโจทย์ข้อสอบเข้มวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2-3 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท และมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการเตรียมสอบเข้า ม.4

สารบัญ

สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีววิทยา
– หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงค์ชีวิตของพืช
– อาหารการดำรงค์ชีวิต ระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์
– ระบบนิเวศ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
– การเคลื่อนที่ แรงในชีวิตประจำวัน แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน
– พลังงานไฟฟ้า แสง
– สารรอบตัว สารละลาย สารละลายกรดและเบส การจำแนกสาร และปฎิกิริยาเคมี

สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
– บรรยากาศและลมฟ้าอากาศ
– ทรัพยากรณ์ธรณีและโลกของเรา
– ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ ดวงดาวบนท้องฟ้า และเทคโนโลยีอวกาศ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9786162375422 (ปกอ่อน) 312 หน้า
ขนาด : 186 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก : 565 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์ : 2019