Sale!

โลกทั้งใบ ใครว่าร้อน

265.00฿

เรื่องของโลกร้อน คงไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง ประเทศใดประเทศหนึ่ง หากจะเป็นเรื่องของคนทั้งโลก ต้นเหตุของการเกิดสภาวะโลกร้อน…

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือที่จะช่วยให้ผู้อ่านได้มีความรู้ ความเข้าใจรายละเอียดของ “โลก” “ก๊าซเรือนกระจก” “ภัยพิบัติอันเกิดจากโลกร้อน วิกฤติพลังงาน การใช้พลังงานทดแทนเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อน และวิธีการป้องกันโลกไม่ให้ร้อน ซึ่งได้บรรจุเนื้อหาในเชิงข้อมูลที่จะสามารถทำความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง

สารบัญ

1. โลกเราเรื่องจริง
2. ก๊าซเรือนกระจก ก๊าซโลกร้อน
3. ภัยพิบัติโลกร้อน
4. วิกฤตพลังงาน วิกฤตการณ์โลกร้อน
5. พลังงานทดแทนพลังงาน
6. แก้โลกร้อน ข้อตกลงบนแผ่นกระดาษ

คำนิยม
รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9789746724951 (ปกอ่อน) 351 หน้า
ขนาด : 147 x 210 x 22 มม.
น้ำหนัก : 440 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย, ศูนย์
เดือนปีที่พิมพ์ : –/2010