Sale!

โจทย์เจ๋ง คณิตศาสตร์ Entrance ทุกระบบ

175.00฿

สรุปเนื้อหา 18 ชุด โจทย์ข้อสอบ พร้อมเฉลยอย่างเจ๋ง

รหัสสินค้า: Nile702 หมวดหมู่: , , , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ “โจทย์เจ๋งคณิตศาสตร์ Entrance” เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ผู้เขียนตั้งใจคัดและรวบรวมข้อสอบเจ๋งๆ วิชาคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยข้อสอบ O-NET, PAT-1 และ 7 วิชาสามัญ โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

– เซต โจทย์เจ๋ง ชุด 01 (พร้อมเฉลยอย่างเจ๋ง)
– การให้เหตุผล โจทย์เจ๋ง ชุด 02 (พร้อมเฉลยอย่างเจ๋ง)
– ตรรกศาสตร์ โจทย์เจ๋ง ชุด 03 (พร้อมเฉลยอย่างเจ๋ง)
– ระบบจำนวนจริง โจทย์เจ๋ง ชุด 04 (พร้อมเฉลยอย่างเจ๋ง)
– ทฤษฏีจำนวนเบื้องต้น โจทย์เจ๋ง ชุด 05 (พร้อมเฉลยอย่างเจ๋ง)
– ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ โจทย์เจ๋ง ชุด 06 (พร้อมเฉลยอย่างเจ๋ง)
– ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน โจทย์เจ๋ง ชุด 07 (พร้อมเฉลยอย่างเจ๋ง)
– เรขาคณิตวิเคราะห์ โจทย์เจ๋ง ชุด 08 (พร้อมเฉลยอย่างเจ๋ง)
– ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม โจทย์เจ๋ง ชุด 09 (พร้อมเฉลยอย่างเจ๋ง)
– ฟังก์ชันตรีโกนมิติ โจทย์เจ๋ง ชุด 010 (พร้อมเฉลยอย่างเจ๋ง)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9786162015830 (ปกอ่อน) 244 หน้า
ขนาด : 185 x 259 x 11 มม.
น้ำหนัก : 440 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : 2 สี
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์ : 2015