Sale!

โครงงานวิทย์ระดับ A+

175.00฿

เหมาะสำหรับมัธยมศึกษา โครงงานวิทยาศาสตร์ 35 เรื่อง ดาราศาสตร์ ชีววิทยา เคมี วิทยาศาสตร์โลก และฟิสิกส์ ไอเดียการออกแบบโครงงานของตนเอง

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

    “โครงงานวิทย์ระดับ A+” เล่มนี้ จะมาแนะนำโครงงานวิทยาศาสตร์กว่า 35 เรื่อง ใน 5 ประเภท ได้แก่ ดาราศาสตร์ ชีววิทยา เคมี วิทยาศาสตร์โลก และฟิสิกส์ ให้รายละเอียดตั้งแต่การเลือกหัวข้อโครงงาน การเก็บข้อมูล ออกแบบการทดลอง จนถึงการนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้และค้นพบจากการทำโครงงาน

โครงงานแต่ละเรื่องที่แนะนำในเล่มนี้ อธิบายขั้นตอนการทำอย่างละเอียดและเข้าใจง่าย พร้อมแนวคิดเพื่อพัฒนาโครงงานของตนเอง ตลอดจนเคล็ดลับความสำเร็จโครงงาน เหมาะสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ได้นำไปใช้ศึกษา และประยุกต์เป็นโครงงานที่ตนเองถนัดต่อไป

สารบัญ

ตอนที่ 1 คู่มือการทำโครงงานวิทยาศาสตร์
1. วิธีการทางวิทยาศาสตร์
2. การศึกษาค้นคว้าหัวข้อเรื่อง
3. ประเภทโครงงาน
4. การศึกษาค้นคว้าโครงงาน
5. การจัดทำเค้าโครงของโครงงาน

ตอนที่ 2 35 แนวคิดโครงงานวิทยาศาสตร์
1. ดาราศาสตร์
2. ชีววิทยา
3. เคมี
4. วิทยาศาสตร์โลก
5. ฟิสิกส์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9786160400706 (ปกอ่อน) 260 หน้า
ขนาด : 186 x 240 x 12 มม.
น้ำหนัก : 425 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
เดือนปีที่พิมพ์ : 12/2010
ชื่อเรื่องต้นฉบับ Janice VanCleave’s A+ Science Fair Projects
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : John Wiley & Sons, Inc.