เนื้อหาโดยสังเขป “Hi-Speed Absolute Maths Tests For M.4-5-6 & PAT 1 & Quota และรับตรง สรุปเข้ม ลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ม.4-5-6 เข้ามหาวิทยาลัย เล่ม 6” เล่มนี้ อธิบายหลักคณิตศาสตร์ในแนวใหม่ ลำดับเนื้อหาจากง่ายไปสู่ยากเป็นขั้นตอนที่สามารถศึกษาได้ด้วยตัวเอง มีตัวอย่างประกอบคำอธิบายทุกหัวข้อ พร้อมแบบทดสอบเข้ามหาวิทยาลัย, PAT1, โควค้สเข้ามหาวิทยาลัย, ข้อสอบคณิตศาสตร์จากข้อสอบความถนัดทางวิศวกรรม ข้อสอบสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ข้อสอบชิงทุน กพ. ไปศึกษาต่อต่างประเทศ, ข้อสอบคัดเลือกโอลิมปิกรอบแรก และข้อสอบศึกษาต่อสถาบันต่าง ๆ พร้อมเฉลยข้อสอบอย่างละเอียด โดยวิธีคิดตรงและคิดลัด สารบัญ บทที่ 1 ลำดับและอนุกรม – ลำดับ – ลำดับเลขคณิต – ลำดับเรขาคณิต ฯลฯ บทที่ 2 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน – ลิขิตของฟังก์ชัน – ทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิขิต – ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ฯลฯ บทที่ 3 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน – อัตราการเปลี่ยนแปลง – อนุพันธ์ของฟังก์ชัน – การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช้สูตร ฯลฯ บทที่ 4 การอินทิเกรต – ปฎิยานุพันธ์ – ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต – การหาปริพันธ์โดยวิธีแทนค่า ฯลฯ รายละเอียดหนังสือ ISBN : 9786164000537 (ปกอ่อน) 704 หน้า ขนาด : 186 x 260 x 30 มม. น้ำหนัก : 890 กรัม เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ ชนิดกระดาษ : กระดาษปรู๊ฟ สำนักพิมพ์ : ธรรมบัณฑิต, หจก.สนพ.

แนวข้อสอบสำหรับนักเรียนที่ต้องสอบ PAT 3 ทบทวนแล้วจะเข้าใจโจทย์ในสนามจริงได้กระจ่าง นักเรียนที่ได้ใช้หนังสือเล่มนี้ทบทวนเพื่อเตรียมสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ มีโอกาสสอบผ่านสูงมาก

รหัสสินค้า: Nile304 หมวดหมู่: , , , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

v

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9786164491373 (ปกอ่อน) 300 หน้า
ขนาด : 190 x 255 x 16 มม.
น้ำหนัก : 605 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์ : 2018