Sale!

เนื้อหาโดยสังเขป จากสถิติแล้ว ข้อสอบ GAT เชื่อมโยง เป็นข้อสอบที่มีนักเรียนได้เต็ม 150 คะแนน จำนวนมากที่สุด นอกจากนั้น ข้อสอบ GAT ยังเป็นข้อสอบที่ต้องใช้ในการยื่นคะแนนทุกคณะในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบ TCAS หนังสือ “เทคนิค& ตะลุย GAT ภาษาไทย (คิด วิเคราะห์ เชื่อมโยง)” เล่มนี้ มีจุดเด่นคือ “รูปแบบการเฉลย” ที่มีการ “ไฮไลท์บทความ” ให้นักเรียนได้เห็น “คำเชื่อม” และ “รูปแบบความสัมพันธ์” ของประโยคอย่างชัดเจน มีการเขียนแผนภูมิคำตอบที่เข้าใจง่าย และเขียนรหัสคำตอบลงในตารางคำตอบ ด้วยวัตถุประสงค์เดียวคือ ต้องการให้นักเรียนเข้าใจได้ดีที่สุด! สารบัญ ส่วนเทคนิคการทำข้อสอบ – เข้าใจข้อสอบ GAT ใน 3 นาที – รูปแบบข้อสอบ GAT-เชื่อมโยง – ลักษณะความสัมพันธ์ของข้อความ ฯลฯ ส่วนข้อสอบ GAT-Practice (Easy) – บทความที่ 01 ดวงจันทร์ – บทความที่ 02 สิว ปัญหากวนใจวัยรุ่น – บทความที่ 03 คุ๊กกี้ ฯลฯ ส่วนข้อสอบ GAT-Simulation (Medium) – บทความที่ 1/1 ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นไทย – บทความที่ 1/2 นกในประเทศไทยเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ – บทความที่ 2/1 สารอาหาร ฯลฯ ส่วนข้อสอบ GAT-Simulation (Hard) – บทความที่ 6/1 แก้ปัญหาราคาข้าวอย่างบ้านดงเย็น – บทความที่ 6/2 ผื่นแพ้ผิวหนัง – บทความที่ 7/1 “แก้มลิง” มหัศจรรย์แห่งการสังเกต ฯลฯ รายละเอียดหนังสือ ISBN : 9786164850347 (ปกอ่อน) 248 หน้า ขนาด : 186 x 261 x 13 มม. น้ำหนัก : 395 กรัม เนื้อในพิมพ์ : 2 สี ชนิดกระดาษ : กระดาษปรู๊ฟ สำนักพิมพ์ : วัฒน สุทธิศิริมงคล เดือนปีที่พิมพ์ : 1/2019

135.00฿

สนุกกับแนวข้อสอบคำศัพท์มากกว่า 1,000 คำ ครอบคลุมเนื้อหาการสอบครบถ้วน มีเกร็ดความรู้ช่วยเพิ่มคลังคำศัพท์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน และดัชนีคำศัพท์ท้ายเล่ม แยกเป็นหมวด จดจำได้ง่าย

มีสินค้าอยู่ 50

รหัสสินค้า: Nile292 หมวดหมู่: , , , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

    สนุกกับแบบฝึกหัดคำศัพท์ในรูปแบบที่แตกต่างกันกว่า 60 แบบฝึกหัด มากกว่า 1,000 ข้อ พร้อม เกร็ดความรู้ช่วยเพิ่มคลังคำศัพท์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน และดัชนีคำศัพท์ท้ายเล่ม แยกเป็นหมวด เช่น สัตว์ อาหารและเครื่องดื่ม ผัก ผลไม้ อาชีพ สถานที่ เสื้อผ้าและเครื่องประดับ ยานพาหนะและการเดินทาง ให้คุณสามารถจดจำได้ง่ายดาย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9786160833733 (ปกอ่อน) 184 หน้า
ขนาด : 188 x 256 x 8 มม.
น้ำหนัก : 335 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : 2 สี
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์ : 2019