Sale!

เทคนิคทำโจทย์คณิตทีละเรื่อง : ตรรกศาสตร์

105.00฿

หลักคณิตศาสตร์ที่ต้องรู้ก่อนสอบ เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2530-ปัจจุบัน สำหรับเตรียมสอบ ม.4-5-6, เข้ามหาวิทยาลัยรับตรง, PAT 1, PAT 3, TCAS, 9 วิชาสามัญ

มีสินค้าอยู่ 50

รหัสสินค้า: Nile225 หมวดหมู่: , , , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

    “เทคนิคทำโจทย์คณิตทีละเรื่อง : ตรรกศาสตร์” เป็นเนื้อหาหนึ่งในรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญเกี่ยวกับประพจน์ การเชื่อมประพจน์ การหาค่าความจริงของประพจน์ผสม การสร้างตารางค่าความจริง รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน สัจนิรันดร์ ฯลฯ มีตัวอย่างครบทุกหัวข้อจากง่ายไปสู่ยาก อ่านเข้าใจง่าย แบบทดสอบแบบปรนัย-อัตนัย ที่หลากหลาย เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ Math Skills Test กว่า 100 ข้อ ที่แปลกใหม่พร้อมเฉลยละเอียด เหมาะสำหรับเตรียมสอบ ม.4-5-6, เข้ามหาวิทยาลัยรับตรง, PAT 1, PAT 3, TCAS และ 9 วิชาสามัญ

สารบัญ

บทที่ 1 ประพจน์
บทที่ 2 การเชื่อมประพจน์
บทที่ 3 การหาค่าความจริงของประพจน์ผสม 16
บทที่ 4 การสร้างตารางค่าความจริง
บทที่ 5 รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกัน
บทที่ 6 สัจนิรันดร์
บทที่ 7 การอ้างเหตุผล
บทที่ 8 ประโยคเปิด
บทที่ 9 ตัวบ่งปริมาณ
บทที่ 10 ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณตัวเดียว
บทที่ 11 สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ
บทที่ 12 ค่าความจริงของประโยคที่มีตัวบ่งปรมาณสองตัว

Math Skills Test เรื่อง ตรรกศาสตร์
– ตัวอย่างข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง ตรรกศาสตร์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9786164000605 (ปกอ่อน) 328 หน้า
ขนาด : 188 x 260 x 14 มม.
น้ำหนัก : 470 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ ธรรมบัณฑิต, หจก.สนพ.