Sale!

อธิบายหลักกฎหมายอุทยานแห่งชาติ และหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านอุทยานและป่าไม้

915.00฿

เนื้อหาประกอบด้วย กำเนิดอุทยานแห่งชาติ อธิบายหลักกฎหมายภาคอาญาทั่วไป อธิบายหลักกฎหมาย พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

    “อธิบายหลักกฎหมายอุทยานแห่งชาติ และหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านอุทยานและป่าไม้” เล่มนี้ ได้รวมเนื้อหาหลักกฎหมายอาญาภาคทั่วไป เกี่ยวกับกฎหมายอุทยาน หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านการป่าไม้และอุทยาน รวมทั้งหลักการปฏิบัติในทางราชการ คำพิพากษาศาลปกครอง และคำสั่งทางปกครอง รวมถึงหลักการจัดการตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติอุทยาน อันเกี่ยวข้องกับคำสั่งทางปกครอง อธิบายหลักกฎหมายแพ่งในส่วนละเมิด รวมทั้งแนวคดพิพากษากรณีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งในเรื่องละเมิด อันเป็นแนวปฏิบัติทางคดีของศาลและพนักงานอัยการ

พร้อมอธิบายหลักการสืบสวนสอบสวนการจับกุมตามแนวปฏิบัติการทางยุทธวิธีของกรมอุทยาน เรื่องพระราชอาวุธปืนและระเบียบปฏิบัติการมีและใช้อาวุธปืน การมีและพาอาวุธปืน อธิบายความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับที่ดินในเขตอุทยาน การจัดการที่ที่มีเอกสาร นส.3 หรือ สค.1 การออกเอกสารสิทธิในที่ดินในเขตอุทยาน รวมทั้งระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ถ่ายทอดด้วยเนื้อหาเข้มข้น ละเอียด เข้าใจง่าย

สารบัญ

ตอนที่ 1 กำเนิดอุทยานแห่งชาติ
ตอนที่ 2 การใช้กฎหมายอาญา
ตอนที่ 3 คำอธิบายพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
ตอนที่ 4 คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับงานด้านอุทยาน
ตอนที่ 5 การสอบสวนในงานด้านอุทยานแห่งชาติ
ตอนที่ 6 อธิบายพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490
ตอนที่ 7 การบังคับใช้กฎหมายละเมิดกรณีอุทยาน
ตอนที่ 8 ระเบียบที่เกี่ยวข้องอุทยานแห่งชาติ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9786167242644 (ปกอ่อน) 1060 หน้า
ขนาด : 184 x 258 x 48 มม.
น้ำหนัก : 1830 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ บัณฑิตอักษร, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์ : 2016