Sale!

หลักและคำพิพากษา กฎหมายอาญา

360.00฿

ปรับปรุงใหม่ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2562

มีสินค้าอยู่ 50

รหัสสินค้า: nile96 หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

นำเสนอหลักและคำพิพากษากฎหมายอาญาที่สำคัญ เป็นการปรับปรุงเนื้อหาใหม่ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 27 พ.ศ. 2562 ทั้งบทบัญญัติทั่วไป ความผิด และลหุโทษ ในเล่มได้ให้เนื้อหาโดยละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน พร้อมคำถาม-ตอบเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจท้ายเล่ม