Sale!

หนังสือตะลุยโจทย์ Civilisation 800 ข้อ

199.00฿

ตะลุยโจทย์ข้อสอบเสมือนจริงล่าสุดกว่า 20 ชุด พร้อมเฉลยอธิบายอย่างสมบูรณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

    แบบทดสองที่รวมโจทย์เกี่ยวกับวัฒนธรรมฝรั่งเศสกว่า 800 ข้อ ครอบคลุมความรู้สำคัญที่มีประโยชน์เพื่อใช้ทำข้อสอบ PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส ภายในประกอบด้วยเนื้อหาหลายส่วน ตั้งแต่ความรู้พื้นฐาน ภาษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม เทศกาลต่าง ๆ ชีวิตประจำวัน อาหารที่ชาวฝรั่งเศสนิยมรับประทาน ไปจนถึงเรื่องที่เนื้อหาลึกซึ้งอย่างภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วรรณคดี สถาปัตยกรรม วิทยาศาสตร์ หรือเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเบ็ดเตล็ด ซึ่งสัมพันธ์กับชีวิตชาวฝรั่งเศสอย่างมาก ได้แก่สื่อสิ่งพิมพ์ แฟชั่น เพลง สื่อภาพยนตร์ และสื่อโทรทัศน์

สารบัญ

โจทย์ภาษาฝรั่งเศส
– Test 1 – Test 20
– เฉลย

อธิบายเฉลยภาษาไทย
– Test 1
– Test 2

คำนิยม
หนังสือรวมข้อสอบเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมส่วนสำคัญ ๆ ของอารยธรรมฝรั่งเศสไว้แทบทั้งหมด กล่าวได้ว่าสมบูรณ์ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ ทั้งมีคำอธิบายประกอบที่ละเอียดและเข้าใจง่าย มั่นใจได้ว่าผู้ที่ใช้หนังสือเล่มนี้ประกอบการศึกษาภาษาฝรั่งเศส จะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งประโยชน์ในการทำข้อสอบเพื่อรับการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย และประโยชน์ในชีวิตต่อไปในภายหน้าวิภา สุจินัย-แบร์วาส– ผู้ช่วยที่ปรึกษาฝ่ายความร่วมมือ ด้านการภาษาฝรั่งเศส
รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9786164687820 (ปกอ่อน) 152 หน้า
ขนาด : 186 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก : 285 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ ชานนท์ ทองชัยประสิทธิ์
เดือนปีที่พิมพ์ : 7/2018