Sale!

สรุปเข้มเคมีคำนวณ มัธยมปลาย

199.00฿

สรุปเนื้อหาเคมีคำนวณ ม.ปลายไว้ครบทุกเรื่อง พร้อมแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

รหัสสินค้า: Nile472 หมวดหมู่: , , , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

    “สรุปเข้มเคมีคำนวณ มัธยมปลาย” เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาและรวบรวมสูตรต่าง ๆ จากหนังสือเรียนในระดับชั้น ม. 4-5-6 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณไว้อย่างครบถ้วนและได้แทรกแบบฝึกหัดมากกว่า 300 ข้อ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทำเพื่อเพิ่มความชำนาญในการทำโจทย์ให้เร็วและถูกต้อง โดยมีเฉลยแบบละเอียดทุกข้อ พร้อมแทรกเทคนิคคิดลัด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอ่านทบทวนเพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ที่เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561

สารบัญ

1. อะตอมและตารางธาตุ
2. พันธะเคมี
3. สมบัติของธาตุและสารประกอบ
4. ปริมาณสัมพันธ์
5. ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
6. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
7. สมดุลเคมีและสมดุลกรด-เบส
8. ไฟฟ้าเคมี

คำนิยม
หนังสือสรุปเข้มเคมีคำนวณ มัธยมปลาย เล่มนี้ เขียนโดยอาจารย์ที่มีองค์ความรู้ในเนื้อหาเคมีในส่วนของการคำนวณอย่างแท้จริง ครอบคลุมทุกสาระ เขียนได้อย่างกระชับ นักเรียนอ่านแล้วสามารถได้รับข้อมูลที่ตรงประเด็น เพื่อลดระยะเวลาในการอ่านให้น้อยลง และยังมีรูปแบบการเขียนที่ทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกสนุก ไม่น่าเบื่อ เพราะมีการสอดแทรกรูปภาพ และกราฟต่าง ๆ ทำให้นักเรียนหรือผู้สนใจในวิชาเคมีสามารถทำเข้าใจด้วยตนเองได้ง่ายขึ้น หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสมอย่างยิ่งกับนักเรียนมัธยมปลาย ที่จะใช้เป็นคู่มือในการศึกษา เพื่อเตรียมตัวสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา ทองสอน
ที่ผ่านมาหนังสือคู่มือเตรียมสอบที่เกี่ยวข้องกับวิชาเคมีถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะเป็นการช่วยย่นย่อความรู้ที่มีรายละเอียดค่อนข้างมากให้สะดวกกับนักเรียนที่มีเวลาเตรียมตัวสอบไม่มากนัก หนังสือสรุปเข้มเคมีคำนวณ มัธยมปลาย เล่มนี้จึงเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะทางผู้เขียน (ดร.ลูกน้ำ) ได้พยายามจับประเด็นและได้รวบรวมเนื้อหาไว้เป็นหมวดหมู่ ครบทุหเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเคมีในส่วนของการคำนวณ ซึ่งล้วนเป็นเนื้อหาที่นักเรียนจำเป็นต้องรู้ และยังมีการสอนแทรกเทคนิควิธีจำต่าง ๆ ลงไปในเนื้อหา เพื่อให้นักเรียนจดจำได้ง่ายขึ้นดร.ศรายุทธ เอี่ยมคง
รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9786169236955 (ปกอ่อน) 264 หน้า
ขนาด : 185 x 261 x 16 มม.
น้ำหนัก : 510 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ เนว่าเอ็ดดูเคชั่น, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์ : 2017