Sale!

ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++

270.00฿

นำเสนอการสร้างศัพท์ใหม่ด้วยวิธีประกอบศัพท์รูป prefix-toot-suffix ที่ทำให้จำศัพท์ได้มากมายในเวลาสั้น ๆ เทคนิคการทำข้อสอบ Parts 1-7 อย่างสมบูรณ์ นำไปใช้ได้ผลจริงแน่นอน

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ “ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++” เล่มนี้ ได้นำเสนอการสร้างศัพท์ใหม่ด้วยวิธีประกอบศัพท์รูป prefix-toot-suffix ที่ทำให้จำศัพท์ได้มากมายในเวลาสั้น ๆ และเทคนิคการทำข้อสอบ Parts 1-7 อย่างสมบูรณ์ นำไปใช้ได้ผลจริงแน่นอน นอกจากนี้ยังได้รวบรวมศัพท์มากมาย ที่เคยผ่านการออกสอบ TOEIC มาแล้วในรูป Family Words พร้อมเนื้อหาไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับทำข้อสอบ TOEIC อธิบายด้วยภาษาเข้าใจง่าย ๆ เรียนรู้เองได้แอย่างน่นอน!

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำเกี่ยวกับ TOEIC
บทที่ 2 คำถามและเทคนิคการทำข้อสอบ Parts 1, 2
บทที่ 3 เทคนิคการทำข้อสอบและคำถาม Parts 3, 4
บทที่ 4 เทคนิคการทำข้อสอบ Parts 5, 7
บทที่ 5 Word Formation: Prefix
บทที่ 6 Word Formation (Noun Suffix)
บทที่ 7 Word Formation (Adjective Suffix)
บทที่ 8 Word Formation (Verb Suffix)
บทที่ 9 Word Formation (Adverb Suffix)
บทที่ 10 Word Formation (Root)
บทที่ 11 Word Family (Suffix Ending)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9786164400887 (ปกอ่อน) 420 หน้า
ขนาด : 184 x 261 x 19 มม.
น้ำหนัก : 740 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ นเรศ สุรสิทธิ์
เดือนปีที่พิมพ์ : 5/2017