Sale!

รวมโจทย์ข้อสอบเตรียมศึกษาต่อ ผู้ช่วยสาธารณสุข

83.00฿

มากกว่า 40 สถาบัน สำหรับ ผู้จบ ม.6 ทั้งชาย – หญิง สอบเข้าเรียนในหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตเเพทย์

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาข้อสอบที่สำคัญของการสอบเข้าสาธารณสุขทั่วประเทศ สำหรับใช้เตรียมสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อผู้ช่วยสาธารณสุขในสังกัด พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

เเนวทางศึกษาต่อวิชาชีพทางด้านสาธารณสุข โจทย์ข้อสอบเเละเเนวข้อสอบพร้อมเฉลย
– กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 – ชุดที่ 3
– กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 – ชุดที่ 3
– กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชุดที่ 1 – ชุดที่ 3
– กลุ่มสาระการเรียน ภาษาไทย ชุดที่ 1 – ชุดที่ 3
– กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม ศาสนา เเละวัฒนธรรม ชุดที่ 1 – ชุดที่ 3
– ความรู้รอบตัว ชุดที่ 1 – ชุดที่ 3

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9786162373077 (ปกอ่อน) 207 หน้า
ขนาด : 186 x 259 x 10 มม.
น้ำหนัก : 385 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.