Sale!

รวมข้อสอบ ฉบับจริง O-NET ม.6 วิชาภาษาอังกฤษ

79.00฿

การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ช่วงชั้นที่ 4 ฉบับรวม 5 พ.ศ. (2549-2553)

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมข้อสอบ ฉบับจริง O-NET ม.6 วิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา 03 ฉบับรวม 5 พ.ศ. ตั้งแต่ปี 2549-2553 พร้อมด้วยเฉลยคำตอบอย่างละเอียด คำอธิบาย วิธีคิด วิธีทำ กำกับไว้ให้นักเรียนได้ตรวจสอบความถูกต้องและสามารถประเมินตนเองได้อีกด้วย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

– ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2549
– เฉลยละเอียด
– ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2550
– เฉลยละเอียด
– ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2551
– เฉลยละเอียด
– ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2552
– เฉลยละเอียด
– ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2553
– เฉลยละเอียด

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9789743949265 (ปกอ่อน) 148 หน้า
ขนาด : 186 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก : 235 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์ : 2010