Sale!

มดลี่กับมดแดง

120.00฿

สิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ แต่ทรงคุณค่า ใครจะเชื่อว่ามดชาญฉลาดและมีวิถีชีวิตอันซับซ้อนไม่ต่างจากมนุษย์ ความมหัศจรรย์ของมดถูกซ่อนไว้ในธรรมชาติอย่างแยบยลและส่งผลให้ระบบนิเวศไม่ขาดวงจร

รายละเอียดเพิ่มเติม

นื้อหาโดยสังเขป

    พบกับหนังสือเสริมความรู้ “ชุดชีวิตล้ำค่า ทรัพยากรสัตว์มหัศจรรย์” ที่จะพาผู้อ่านไปพบกับความมหัศจรรย์ของ “มดลี่กับมดแดง” ซึ่งมีความสำคัญต่อต้นไม้และระบบนิเวศ ทั้งช่วยกำจัดและย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ให้ย่อยสลายเร็วขึ้น ช่วยควบคุมปริมาณเพลี้ยและแมลงในธรรมชาติให้สมดุล ช่วยควบคุมโรคพืชด้วยกรดมด และอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้น หากเราได้ศึกษาธรรมชาติของมด จะทำให้เราได้รู้ว่ามดมีประโยชน์และมีคุณค่ามหาศาลในการช่วยรักษาความสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สารบัญ

มด
– ลักษณะทั่วไปของมด
– ร่างกายของมด
– ขนาดลำตัวและสีสัน
– ประชากรมด
ฯลฯ

มดลี่
– วิถีชีวิตและที่อยู่อาศัย
– อาหารของมดลี่
– วงจรชีวิตของมดลี่
– ประชากรมดลี่
ฯลฯ

มดแดง
– ลักษณะของมดแดง
– วิถีชีวิตและแหล่งอาศัย
– อาหารของมดแดง
– วงจรชีวิตของมดแดง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9789744394996 (ปกอ่อน) 48 หน้า
ขนาด : 164 x 216 x 5 มม.
น้ำหนัก : 160 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ : กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์ Dream Publishing
เดือนปีที่พิมพ์ : –/2015