Sale!

ภาษาไทย ฉบับเตรียมสอบและศึกษาต่อสถาบันต่าง ๆ

130.00฿

คู่มือเตรียมสอบสอบเข้าทหาร ตำรวจ พยาบาลรับราชการ ภาษาไทย (หลักภาษา,การใช้ภาษา,วรรณคดี)พร้อมด้วยเฉลยข้อสอบภาษาไทยเข้าศึกษาต่อสถาบันต่างๆกว่า 1,000 ข้อ ฉบับเตรียมสอบ และศึกษาต่อสถาบันต่างๆ

รหัสสินค้า: Nile609 หมวดหมู่: , , , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ “ภาษาไทย ฉบับเตรียมสอบและศึกษาต่อสถาบันต่าง ๆ” เล่มนี้ จัดทำขึ้นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเรียบเรียงขึ้นใหม่เพื่อให้เข้าใจง่าย และนำไปใช้ได้จริงทั้งในและนอกห้องสอบ ภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ความรู้เพิ่มเติมจากหลักสูตรที่จำเป็นต่อการสอบเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความรู้เกี่ยวกับข้อสอบ รวมถึงแนวข้อสอบที่พัฒนาขึ้นจากข้อสอบจริงพร้อมเฉลยอย่างละเอียด เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหา รวมถึงได้ทดลองฝึกฝนทำข้อสอบตามแนวข้อสอบก่อนที่จะเข้าห้องสอบจริง

สารบัญ

– คำว่า “ภาษาไทย” ความหมายของภาษา ธรรมชาติของภาษา
– คำว่า “ไทยและไท” คำว่า “สยาม” และ “ประเทศไทย”
– เพลงชาติไทย กำเนิดภาษา ชนิดของภาษา
– การจำแนกภาษาตามรูปคำ พระบิดาแห่งอักษรไทย หนังสือไทยเล่มแรก แบบเรียนภาษาไทยเล่มแรก
– แบบเรียนภาษาไทย 6 เล่ม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน 4 ฉบับ ตำราไวยากรณ์ไทยที่มีชื่อเสียง 4 เล่ม
– ลักษณะของภาษาไทย
– เสียงในภาษาไทย
– ลักษณะเสียงวรรณยุกต์ 2 ระดับ ขั้นตอนการเกิดเสียง รูปสระ 21 รูป
– ลักษณะของสระ 2 ประการ สระแท้ สระประสม สระเกิน สรุปเสียงสระ
– คุณสมบัติของสระ คุณสมบัติของพยัญชนะ เสียงภาษาไทย ตัวอักษรตั้งขึ้นตามเสียงภาษาไทยแบ่งออกตามรูป และเสียง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9786164000186 (ปกอ่อน) 472 หน้า
ขนาด : 186 x 259 x 20 มม.
น้ำหนัก : 630 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ ธรรมบัณฑิต, หจก.สนพ.