Sale!

ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 17, 18 ฟิสิกส์อะตอม, ฟิสิกส์นิวเคลียร์

105.00฿

ฉบับช่วยสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่รับตรง & โควตา & PAT 2 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

รหัสสินค้า: Nile799 หมวดหมู่: , , , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาฟิสิกส์ เรื่อง ฟิสิกส์อะตอมและฟิสิกส์นิวเคลียร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆ พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

เรื่องที่ 17 ฟิสิกส์อะตอม
– การค้นพบอิล็กตรอน
– การทดลองหยดน้ำมันของมิลลิแกน
– แบบจำลองอะตอมของทอมสัน
– แบบจำลองของอะตอมของรัทเธอร์ฟอร์ด
– ควอนตัมของพลังงานแสง (โฟตอน)
ฯลฯ

เรื่องที่ 18 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
– กัมมันตภาพรังสีและองค์ประกอบของนิวเคลียร์
– โอโซโทปและแมสสเปคโตรมิเตอร์
– กฏสลายตัวของธาตุกัมมันตภาพรังสี
– ประโยชน์และอันตรายจากกัมมันตภาพรังสี
– รัศมีของนิวเคลียส
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9786167706412 (ปกอ่อน) 276 หน้า
ขนาด : 187 x 261 x 11 มม.
น้ำหนัก : 380 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ ธรรมบัณฑิต, หจก.สนพ.