Sale!

ฟิสิกส์ : เรื่องที่ 1 การเคลื่อนที่แนวตรง

89.00฿

เรื่องที่ต้องรู้ก่อนสอบ ม.4-5-6 เข้ามหาวิทยาลัยที่รับตรง & โควตา, PAT 2, เคลียริ่งเฮาส์ (สอท.)

รหัสสินค้า: Nile828 หมวดหมู่: , , , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาฟิสิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆ พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

เรื่องที่ 1 บทนำ การวัดและเลขนัยสำคัญ
– ความเป็นมาของความรู้ทางวิทยาศาสตร์
– ขอบเขตของวิทยาศาสตร์และความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ
– ฟิสิกส์และเทคโนโลยี
– การวัดและเลขนัยสำคัญ

เรื่องที่ 2 การเคลื่อนที่แนวตรง
– ปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวคเตอร์
– การรวมปริมาณเวคเตอร์
– การลบปริมาณเวคเตอร์
– เวคเตอร์องค์ประกอบย่อย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9786169104674 (ปกอ่อน) 284 หน้า
ขนาด : 188 x 262 x 12 มม.
น้ำหนัก : 385 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ ธรรมบัณฑิต, หจก.สนพ.