Sale!

พิชิต Admissions ใน 30วัน วิชาวิทยาศาสตร์ (ช่วงชั้นที่ 4 ม.4-ม.6)

165.00฿

ทบทวนเข้ม 30 วัน ก่อนสอบ

รหัสสินค้า: Nile754 หมวดหมู่: , , , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

    เป็นหนังสือที่กระชับเนื้อหาวิชา วิทยาศาสตร์ (ช่วงชั้นที่ 4 ม.4-ม.6) โดยแบ่งออกเป็น 30 วัน เพื่อช่วยให้สามารถอ่านทบทวนและทำความเข้าใจได้ด้วยตนเองในเวลาไม่มากนัก อาจารย์ผู้เขียนได้จัดแบ่งเนื้อหาการอ่านให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ รวมทั้งแทรกแบบทดสอบที่มีระดับความยาก ง่าย ใกล้เคยงกับแนวข้อสอบจริง เพื่อที่ผู้อ่านจะได้ทดสอบความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาด้วย มีการเฉลยที่มีคำอธิบายเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบทเรียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

สารบัญ

กลยุทธ์การทำข้อสอบ Admissions ใน 30 วัน วิทยาศาสตร์
– วันที่ 1 ระบบนิเวศ
– วันที่ 2 มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งวดล้อม
– วันที่ 3 เซลล์และดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
– วันที่ 4 การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต
– วันที่ 5 การรักษาดุลยภาพในร่างกายของคน
– วันที่ 6 ภูมิคุ้มกันของร่างกาย
– วันที่ 7 โครโมโซมและสารพันธุกรรม
– วันที่ 8 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
– วันที่ 9 การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
– วันที่ 10 ความหลากหลายทางชีวภาพ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9786167729343 (ปกอ่อน) 260 หน้า
ขนาด : 190 x 264 x 13 มม.
น้ำหนัก : 490 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ แพนสยาม, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์ : 7/2014