Sale!

ปลาตีนกับปูเปี้ยว

120.00฿

สัตว์น้อยที่คืบคลานอยู่บนเลนมีหน้าที่ ดูแลคุณภาพของป่าชายเลน และเป็นเครื่องเตือนใจ ให้มนุษย์ตระหนักถึงพิษภัยธรรมชาติหากปราศจากชายเลน

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

    พบกับหนังสือเสริมความรู้ “ชุดชีวิตล้ำค่า ทรัพยากรสัตว์มหัศจรรย์” ที่จะพาผู้อ่านไปพบกับเรื่องราวของ “ปลาตีนกับปูเปี้ยว” สัตว์น้อยที่คืบคลานอยู่บนเลนมีหน้าที่ ดูแลคุณภาพของป่าชายเลน และเป็นเครื่องเตือนใจ ให้มนุษย์ตระหนักถึงพิษภัยธรรมชาติหากปราศจากชายเลน ร่วมกันอนุรักษ์ปลาตีนและปูเปี้ยวให้คงอยู่ คู่ป่าชายเลนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ตลอดไป

สารบัญ

– สัตว์ชายน้ำหน้าดินเลน
– แพลงก์ตอน
– สัตว์หน้าดินเลน

– ปลาตีน
– ลักษณะภายนอกของปลาตีน
– วิถีชีวิตและความเป็นอยู่
– อาหารของปลาตีน
ฯลฯ

– ปูเปี้ยว
– ปูก้ามดาบ
– ปูเปี้ยว
– อวัยวะภายนอกของปูเปี้ยว
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9789744394989 (ปกอ่อน) 48 หน้า
ขนาด : 165 x 215 x 5 มม.
น้ำหนัก : 160 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ : กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์ Dream Publishing
เดือนปีที่พิมพ์ : –/2015