Sale!

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2562) พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 (ปกแข็ง)

250.00฿

พร้อมพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2562 สามารถนำไปใช้งานได้อย่างคุ้มค่า

มีสินค้าอยู่ 50

รหัสสินค้า: ืnile205 หมวดหมู่: , , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2562 ทั้งหลักทั่วไป หนี้ เอกเทศสัญญา ทรัพย์สิน ครอบครัว มรดก และพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ในเล่มได้ให้เนื้อหาโดยละเอียด จัดเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ เข้าใจง่าย

สารบัญ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
– พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 และ 2 ที่ได้ตรวจชำระใหม่
– พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. 2535
– ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
– บรรพ 1 หลักทั่วไป
– บรรพ 2 หนี้
– บรรพ 3 เอกเทศสัญญา
– บรรพ 4 ทรัพย์สิน
– บรรพ 5 ครอบครัว
– บรรพ 6 มรดก
– หมายเหตุ
– พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9786162603693 (ปกแข็ง) 512 หน้า
ขนาด : 190 x 265 x 32 มม.
น้ำหนัก : 1120 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ พิมพ์อักษร, หจก.