Sale!

ประมวลกฎหมายอาญา ปี 2562

50.00฿

เนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ รูปเล่มกะทัดรัด พกพาสะดวก เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายอาญา

มีสินค้าอยู่ 50

รหัสสินค้า: nile196 หมวดหมู่: , ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

    “ประมวลกฎหมายอาญา ปี 2562” เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นใหม่โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาถึง ฉบับที่ 27 ซึ่งเป็นการแก้ไขความผิดเกี่ยวกับเพศ โดยเพิ่มบทนิยามในมาตรา 1 (18) กระทำชำเรา และแก้ไขในส่วนของมาตรา 276, มาตรา 277, มาตรา 277 ทวิ, มาตรา 277 ตรี, มาตรา 278, มาตรา 279, มาตรา 280, มาตรา 280/1, มาตรา 281, มาตรา 285, มาตรา 285/2, มาตรา 286 และมาตรา 366/1 ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นสมควรใช้เป็นกฎหมายแล้ว โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาอย่างกระชับ เข้าใจง่าย เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ รูปเล่มกะทัดรัด พกพาสะดวก เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย

สารบัญ

– พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอายา พ.ศ. 2499
– ประมวลกฎหมายอาญา

ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป
– ลักษณะ 1 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป
– ลักษณะ 2 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ

ภาค 2 ความผิด
– ลักษณะ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
– ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
– ลักษณะ 3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
ฯลฯ

ภาค 3 ลหุโทษ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9786162603709 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด : 102 x 143 x 11 มม.
น้ำหนัก : 180 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ พิมพ์อักษร, หจก.