Sale!

นักสืบสายน้ำ : คู่มือสำรวจและดูแล

225.00฿

มาสำรวจสายน้ำในท้องถิ่นของเราเองกันเถอะ

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

    สายน้ำของเราสดใสหรือเจ็บป่วยอย่างไร มาเปิดโลกกว้างกับสรรพชีวิตในลำธารและบ้านของมัน ให้มันบอกเราว่าสุขสบายดีไหม ถ้ามีปัญหาจะได้แก้ไขได้ทัน ถ้าดีอยู่แล้วจะได้ดูแลให้ดีต่อไป หนังสือ “นักสืบสายน้ำ : คู่มือสำรวจและดูแล” เล่มนี้ จะช่วยติดอาวุธให้เราเป็นนักสืบสายน้ำ ผู้ตรวจสุขภาพและดูแลสายน้ำ ด้วยความรู้คู่กับความรัก ฉบับปรับปรุงใหม่ พร้อมข้อมูลทันสมัย นับเป็นเครื่องมือสําคัญสําหรับเสริมการเรียนการสอนในเชิงสํารวจสืบค้น ศึกษาหาความรู้ ทําความเข้าใจ และเฝ้าระวังรักษาลําน้ำท้องถิ่นด้วยตัวเอง รวมทั้งฝึกให้เด็กเรียนรู้ คิดเองทําเป็น อันเป็นพื้นฐานที่นําไปสู่ความตระหนักในคุณค่าและการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

สารบัญ

– นักสืบสายน้ำ
– สำรวจธรรมชาติสายน้ำ
– ตรวจสุขภาพสายน้ำ
– สำรวจชุมชน
– ลงมือดูแลลำน้ำ
– ลงมือดูแลน้ำในชีวิตเราเอง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9789747076349 (ปกอ่อน) 176 หน้า
ขนาด : 140 x 186 x 10 มม.
น้ำหนัก : 255 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : 2 สี
ชนิดกระดาษ : กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์ โลกสีเขียว, มูลนิธิ
เดือนปีที่พิมพ์ : 12/2018