Sale!

งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น สอศ. (รหัสวิชา 20100-1004)

160.00฿

เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

มีสินค้าอยู่ 50

รหัสสินค้า: nile234 หมวดหมู่: , , , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหามีทั้งหมด 10 บท ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเชื่อม รอยต่อ รอยเชื่อม และตำแหน่งท่าเชื่อม การเชื่อมออกซีอะเซทิลีน การตัดโลหะด้วยแก๊ส การแล่นประสาน การเชื่อมอาร์กด้วยลวดหุ้มฟลักซ์ งานโลหะแผ่นเบื้องต้น การเขียนแบบแผ่นคลี่ การประกอบงานโลหะแผ่น และการบัดกรี นอกจากนี้ ยังมีแบบทดสอบท้ายบทเรียน และใบสั่งงานที่อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียด พร้อมทั้งใบประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีภาพประกอบสี่สีตลอดทั้งเล่ม

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเชื่อม
บทที่ 2 รอยต่อ รอยเชื่อม และตำแหน่งท่าเชื่อม
บทที่ 3 การเชื่อมออกซีอะเซทิลีน
บทที่ 4 การตัดโลหะด้วยแก๊ส
บทที่ 5 การแล่นประสาน
บทที่ 6 การเชื่อมอาร์กด้วยลวดหุ้มฟลักซ์
บทที่ 7 งานโลหะแผ่นเบื้องต้น
บทที่ 8 การเขียนแบบแผ่นคลี่
บทที่ 9 การประกอบงานโลหะแผ่น
บทที่ 10 การบัดกรี

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9786160834761 (ปกอ่อน) 440 หน้า
ขนาด : 188 x 255 x 19 มม.
น้ำหนัก : 770 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์ : 2019