Sale!

คู่มือ พิชิต O-NET ม.6 ภาษาไทย

89.00฿

สรุปความรู้รวบยอด ม.4-5-6 ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รหัสสินค้า: Nile751 หมวดหมู่: , , , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

    “คู่มือ พิชิต O-NET ม.6 ภาษาไทย” เล่มนี้ จัดทำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนในระดับ ม.ปลาย ที่ต้องเตรียมตัวสอบ O-NET ม.6 ได้มีหนังสือภาษาไทยที่สามารถใช้เวลาสั้นๆ ในการอ่านทบทวน ฝึกฝนทำโจทย์ และสร้างความคุ้นเคยกับวิชาภาษาไทย สละเวลาเพียงเล็กน้อย ค่อยๆ อ่านทำความเข้าใจและลองฝึกทำโจทย์ พร้อมได้สรุปรวบยอดเนื้อหาวิชาภาษาไทย   ในระดับชั้น ม.4-5-6 ที่จะต้องใช้ในการสอบ O-NET ม.6 เพื่อใช้อ่านทบทวนเนื้อหาทั้งหมดที่ต้องสอบโดยใช้เวลาสั้นๆ พร้อมตัวอย่างประกอบและแบบทดสอบเพื่อเสริมความเข้าใจ

สารบัญ

– ภาษาเพื่อพัฒนาการสื่อสาร
– ภาษาเพื่อพัฒนาการคิด
– หลักภาษา และการใช้ภาษาไทย
– วรรณคดีและวรรณกรรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9786162372742 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด : 186 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก : 460 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์ : 2014