Sale!

คู่มือเรียนโปรแกรมภาษา Python

220.00฿

ศึกษาพื้นฐานทางภาษาไพธอน พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) การทำงานกับระบบโครงสร้างข้อมูล ทำงานกับระบบไฟล์ข้อความ การสร้าง อ่าน อัปเดตและลบข้อมูล (CRUD) กับระบบฐานข้อมูล ฐานข้อมูล SQL และ SQLite

มีสินค้าอยู่ 50

รหัสสินค้า: Nile68 หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือ “คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน Python” เล่มนี้ เป็นการศึกษาการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ไวยากรณ์พื้นฐานทางภาษา และการทำงานร่วมกับระบบฐานข้อมูล ทั้งแบบ SQL และ NoSQL จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ สำหรับผู้ที่อยากจะเริ่มต้นศึกษาการเขียนโปรแกรม เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป็นนักโปรแกรมเมอร์มืออาชีพ และผู้ที่ต้องการอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องการเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ภายในหนังสือผู้เขียนได้ออกแบบวางเนื้อหาไว้อย่างเป็นระเบียบ เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา มีตัวอย่างภาพประกอบพร้อมทั้งมีคำอธิบาย ทำให้ผู้อ่านสามารถนำตัวอย่างไปประยุกต์พัฒนาโปรแกรมได้จริง