Sale!

คู่มือเตรียมสอบและเฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 9 วิชาสามัญ : ภาษาอังกฤษ

140.00฿

หลักภาษาอังกฤษมัธยมศึกษาตอนปลายเข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องรู้ก่อนสอบเฉลยข้อสอบ และแนะแนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญวิชาภาษาอังกฤษเข้ามหาวิทยาลัย พร้อมคำตอบประกอบคำอธิบายคำแปลอย่างละเอียด

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือเตรียมสอบและเฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 9 วิชาสามัญ : ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5-6 ตรงตามหลักสูตรใหม่และแนวการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปัจจุบัน ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่าง ๆ พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

Part 1 : Conversation (การสนทนา)
Part 2 : Vocabulary (คำศัพท์)
Part 3 : Grammar (หลักไวยากรณ์)
Part 4 : Cloze-Test (การอ่านเรื่องเติมคำ)
Part 5 : Writing Ability (ความสามารถในการเขียน)
Part 6 : Reading Techniques (เทคนิคการอ่าน)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9786164000230 (ปกอ่อน) 544 หน้า
ขนาด : 188 x 260 x 23 มม.
น้ำหนัก : 715 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ ธรรมบัณฑิต, หจก.สนพ.