Sale!

คู่มือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาเฉพาะคณะทันตแพทย์-เภสัชศาสตร์

150.00฿

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทันตแพทย์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเภสัชกรรม โรค และยาต่างๆ แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป เฉพาะทันตแพทย์ พร้อมเฉลย แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป เฉพาะเภสัชศาสตร์ พร้อมเฉลย

รหัสสินค้า: Nile814 หมวดหมู่: , , , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณะทันตแพทย์และเภสัชศาสตร์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่มีความตั้งใจศึกษาทันตแพทย์และเภสัชศาสตร์ได้ใช้ประโยชน์เป็นคู่มือความรู้เกี่ยวกับทันตแพทย์และเภสัชศาสตร์เบื้องต้น ที่จำเป็นต้องรู้ก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฯลฯ เนื้อหาประกอบไปด้วยความรู้เกี่ยวกับทันตแพทย์และเภสัชศาสตร์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาในการสอบและยังประกอบด้วยคุณธรรมจริยธรรมของทันตแพทย์ และเภสัชศาสตร์ที่ต้องรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในการสอบและเป็นหลักการที่ยึดถือในการประกอบวิชาชีพต่อไป นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างแนวข้อสอบเพื่อที่นักเรียนจะได้ทดลองทำเป็นการทบทวนความรู้ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอีกด้วย

สารบัญ

– ความรู้ทันตแพทย์
– ฟันและเหงือกของเรา
– โครงสร้างของฟัน
– รูปร่างและหน้าที่ของฟัน
ฯลฯ

– ความรู้เภสัชศาสตร์
– การแพทย์แผนโบราณของไทยที่สืบต่อถึงปัจจุบัน
– การแพทย์แผนปัจจุบันในสมัยรัตนโกสินทร์
– ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการใช้ยา
ฯลฯ

– วิชาเฉพาะทันตแพทย์และเภสัชศาสตร์
– หลักความคิดเชื่อมโยง
– จริยธรรม
– ความคิดอย่างมีวิจารณญาน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9786167706160 (ปกอ่อน) 624 หน้า
ขนาด : 186 x 262 x 27 มม.
น้ำหนัก : 820 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ ธรรมบัณฑิต, หจก.สนพ.