Sale!

คู่มือเตรียมสอบทียูสตาร์ อันล็อค : Tustar Unlocked

199.00฿

แนวข้อสอบตรงเข้าธรรมศาสตร์ระบบใหม่ TU STAR 100 จากการเข้าสอบจริงล่าสุด พร้อมเฉลยอย่างละเอียด ข้อมูลครบถ้วนในเล่มเดียว

รหัสสินค้า: Nile590 หมวดหมู่: , , , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแนวข้อสอบตรงเข้าธรรมศาสตร์ระบบใหม่ TU STAR 100 จากการเข้าสอบจริงล่าสุด พร้อมเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ ประกอบด้วยเนื้อหาครบทุกวิชา การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ การสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ ความเท่าทันโลกสมัยใหม่ เจาะลึกข้อสอบทั้ง 3 วิชา อย่างละเอียดในทุกส่วน พร้อมไปด้วยเทคนิค และคำแนะนำในการสอบ พร้อมข้อมูลสรุปวิชาที่ต้องสอบของผู้สมัครในแต่ละคณะ น้ำหนักคะแนนของแต่ละวิชา ขั้นตอนการสมัครและวิธีการเตรียมตัวสอบ ข้อมูลครบถ้วนในเล่มเดียว

สารบัญ

บทนำ : แนะนำตัวเพื่อนใหม่ TU STAR
– การสอบ TU STAR คืออะไร
– องค์ประกอบของการสอบ TU STAR
– เมนูการสอบ คืออะไร
ฯลฯ

ส่วนที่ 1 : ทักษะการคิด อ่านและเขียนอย่างมีวิจารณาญาณ
– เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวิชาทักษะการคิดและการอ่าน
– การวิเคราะห์ข้อสอบการอ่าน เทคนิคการตัดตัวเลือก
– ข้อสอบวัดความสามารถด้านทักษะการคิดและการอ่าน TU STAR
ฯลฯ

ส่วนที่ 2 การสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ
– เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษ TU STAR
– ตัวอย่างการนำความรู้เรื่องการวิเคราะห์โครงสร้างประโยค
– ไปใช้ในการทำข้อสอบ
ฯลฯ

ส่วนที่ 3 ความเท่าทันโลกสมัยใหม่
– เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวิชาความทันโลกสมัยใหม่ TU STAR
– ข้อสอบวัดความเท่าทันโลกสมัยใหม่ TU STAR
– เฉลยข้อสอบวัดความเท่าทันโลกสมัยใหม่ TU STAR

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9786164230095 (ปกอ่อน) 228 หน้า
ขนาด : 184 x 258 x 11 มม.
น้ำหนัก : 400 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ ธันวคม จุลรุจน วิศวัส
เดือนปีที่พิมพ์ : 8/2016