Sale!

คู่มือทำธุรกิจคาร์แคร์แบบมืออาชีพ

160.00฿

ครอบคลุมพื้นฐานที่สำคัญในการประกอบธุรกิจคาร์แคร์แบบครบวงจร

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

    การประกอบธุรกิจคาร์แคร์จะได้ผลและคุ้มทุนนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้ เพื่อนำไปบริหารอย่างถูกวิธี สำหรับผู้ประกอบอาชีพและผู้ที่ต้องการเรียนรู้ในธุรกิจนี้เนื้อหาครอบคลุมพื้นฐานที่สำคัญในการทำธุรกิจคาร์แคร์ ซึ่งจะช่วยแก้ไขหรือเพิ่มจุดแข็งให้กับธุรกิจของท่านได้ หรือนำเทคนิคบางหัวข้อไปปฏิบัติกับรถที่ท่านรักได้

สารบัญ

1. ธุรกิจคาร์แคร์ในประเทศไทย
2. คุณสมบัติของผู้บริหารธุรกิจคาร์แคร์
3. จัดวางแบบแปลนสถานที่ของศูนย์บริการ
4. โครงสร้างมาตรฐานของธุรกิจคาร์แคร์
5. ทำเลทองในการทำธุรกิจคาร์แคร์
6. ครื่องมือสำคัญในการทำธุรกิจคาร์แคร์
7. แท่นล้าง–ถังเก็บน้ำ
8. อุปกรณ์สำหรับการทำงานส่วนล้าง
9. อุปกรณ์สำหรับการทำงานส่วนเช็ดแห้ง
10. น้ำยาบำรุงรักษาที่ใช้ประจำวัน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9789742126667 (ปกอ่อน) 190 หน้า
ขนาด : 145 x 212 x 10 มม.
น้ำหนัก : 330 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ : กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์ : –/2008