Sale!

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ PAT 3

245.00฿

เพื่อการเตรียมความพร้อมให้เกิดความคุ้นเคย ใช้ศึกษาและฝึกฝนกับแนวข้อสอบที่เน้นความซับซ้อนมากกว่าความยากกับโจทย์ทดสอบทุกด้านทุกแนวอย่างมั่นใจ

รหัสสินค้า: Nile826 หมวดหมู่: , , , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญครอบคลุมทุกเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับความถนัดทางวิศวกรรม สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

1. สรุปเนื้อหาฟิสิกส์
1.1 การเคลื่อนที่ในหนึ่งและสองมิติ
1.2 แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่
1.3 การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ
1.4 งานและพลังงาน
ฯลฯ

2. สรุปเนื้อหาพื้นฐานวิศวกรรม
2.1 การเขียนแบบวิศวกรรม
2.2 เทอร์โมไดนามิกส์
2.3 วิศวกรรมใยแก้วนำแสง
2.4 เครื่องยนต์

3. สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์
3.1 พื้นที่
3.2 พื้นที่ผิวและปริมาตร
3.3 การแจกแจงปกติ

– ข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรม (แยกเรื่อง)
– ข้อสอบเรื่องการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ
– เฉลย
– ข้อสอบเรื่องกลศาสตร์
– เฉลย
– ข้อสอบเรื่องสมบัติของของเหลว
– เฉลย
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9786162580734 (ปกอ่อน) 604 หน้า
ขนาด : 186 x 260 x 25 มม.
น้ำหนัก : 890 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์ : 2012